Συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια μέσω πιστωτικών καρτών από Απρίλιο 2020 στο ΗΒ

Νέοι κανόνες χρηματοδότησης λογαριασμού από Απρίλιο 2020

Τι συμβαίνει;

Λόγω νέων κανονισμών, από τις 14 Απριλίου 2020, οι πελάτες ΗΒ δεν θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τους λογαριασμούς τους μέσω πιστωτικών καρτών. Αυτός ο κανόνας ισχύει για όλους τους λειτουργούς στοιχημάτων και όλα τα είδη στοιχήματος.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;

Εάν είστε πελάτης ΗΒ, δεν θα μπορείτε να κάνετε καταθέσεις στον λογαριασμό σας μέσω πιστωτικής κάρτας. Αυτό περιλαμβάνει και καταθέσεις πιστωτικών καρτών σε eWallets όπως τα PayPal ή Apple Pay. Οι χρεωστικές κάρτες και οι προπληρωμένες κάρτες θα εξακολουθούν να ισχύουν ως μέθοδος κατάθεσης.

Από 15 Ιουλίου 2020, εάν είστε πελάτης ΗΒ, δεν θα μπορείτε να κάνετε κατάθεση με χρήση χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας χρησιμοποιώντας υπηρεσία Money Service Business (MSB) όπως οι Transferwise, N26 ή Post Office Travel Cards.

Ποιες μεθόδους πληρωμών θα εξακολουθώ να μπορώ να χρησιμοποιήσω και μετά τις 14 Απριλίου;

Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα που δεν έχει εκδοθεί μέσω MSB.

Θα μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε κάποιο eWallet εάν χρηματοδοτείται με χρεωστική κάρτα που δεν έχει εκδοθεί μέσω MSB. Για παράδειγμα, εάν προσπαθήσετε να πιστώσετε τον λογαριασμό σας στο PayPal με £20 μέσω χρεωστικής κάρτας και με £30 μέσω πιστωτικής κάρτας, θα μπορέσετε να καταθέσετε μόνο τα £20.

Θα επηρεαστούν οι αποπληρωμές μου;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη σε χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα εκδοθείσα μέσω MSB που έχει ήδη καταχωρηθεί στον λογαριασμό σας εάν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχετε προβεί σε κατάθεση στο παρελθόν. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα μπορείτε να καταχωρίσετε νέα πιστωτική κάρτα.

Θα εξακολουθώ να μπορώ να χρησιμοποιήσω το υπόλοιπό μου μετά την 14η Απριλίου εάν έχω κάνει κατάθεση μέσω πιστωτικής κάρτας πριν από την ημερομηνία αυτή;

Ναι, οι νέοι κανόνες αποτρέπουν μόνο τις καταθέσεις μέσω πιστωτικών καρτών από τις 14 Απριλίου 2020 και μετά.

Θα μπορώ να κάνω κατάθεση με χρεωστική κάρτα ή προπληρωμένη κάρτα;

Δεν θα μπορείτε να κάνετε κατάθεση με χρήση χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας που έχει εκδοθεί μέσω Money Service Business όπως οι Transferwise, N26 ή Post Office Travel Card.