Όταν θέλω να καταθέσω, λαμβάνω το μήνυμα, «προέκυψε κάποιο τεχνικό σφάλμα».

Σε περίπτωση που λάβετε κάποιο μήνυμα ότι προέκυψε κάποιο τεχνικό σφάλμα επαναλάβετε την προσπάθεια κατάθεσης μετά από λίγο. Ενδέχεται να μην έχετε επαρκές υπόλοιπο στην κάρτα σας, παρακαλούμε ελέγξτε το.

Εάν και πάλι δεν μπορείτε να προβείτε σε καταθέσεις επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αναφέροντας το όνομά σας, το επώνυμό σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας, την ημερομηνία γέννησής σας και το email σας, που έχετε ορίσει στο λογαριασμό bwin καθώς και το ακριβές μήνυμα σφάλματος.