Когато искам да внеса сума, получавам съобщение "Възникнала е техническа грешка".

Ако получите съобщение за възникнала техническа грешка, Ви умоляваме да повторите опита след известно време. Възможно е средствата във Вашата карта да са недостатъчни. Моля, проверете баланса на Вашата карта.
Ако изобщо не можете да извършите плащането, обърнете се към нашия отдел за Обслужване на клиенти, като посочите Вашето име, фамилия, адрес, датата на раждане и електронния адрес, които сте запаметили във Вашата bwin сметка, както и точния текст от съобщението за грешка.