Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που τα χρήματα δεν έχουν ακόμη επιστραφεί;

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εκδίδουσα τράπεζα μόλις η προσδιορισμένη περίοδο αναμονής λήξει (10 έως 30 ημέρες).