Към кого да се обърна в случай че парите още не са върнати?

Моля, обърнете се към Вашата банка след изтичането на периода за чакане (10 до 30 дни).