Τι είναι η διπλή χρέωση;

Η διπλή χρέωση είναι η προσωρινή φραγή του ποσού που έχετε ήδη καταθέσει και η χρέωση του ίδιου ποσού της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε. Μπορεί να συμβεί όταν κάνετε κατάθεση με την κάρτα σας και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες μεταξύ τραπεζών και εκδοτών καρτών στην Ισπανία.