Γιατί πραγματοποιούνται διπλές χρεώσεις;

Είναι αποτέλεσμα της κατά 1% ανικανότητας του τραπεζικού συστήματος έκδοσης καρτών στην Ισπανία.

Πρώτα εξουσιοδοτείται η συναλλαγή και στη συνέχεια διενεργείται. Αυτό αποτελεί κοινή πρακτική σε όλα τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα. Ενώ αυτός ο “προ-εξουσιοδοτικός μηχανισμός” είναι επίσημη πρακτική στην Ισπανία, δεν λειτουργεί κατάλληλα με ορισμένες εκδίδουσες τράπεζες.