Защо се стига до двойно зареждане?

Това е резултат от неспособността на системата на 1% от банките, които издават кредитни карти в Испания.

Транзакцията първо се авторизира, а след това се замразява. Става дума за честа практика на всички финансови мрежи. Въпреки че този “механизъм за пре-авторизация” е официален механизъм в Испания, при някои банки, които издават кредитни карти, той не функционира правилно.