Σχετικά με

Ένα τραπεζικό έμβασμα μεταφέρει χρήματα από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο, είτε τοπικά είτε διεθνώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να επισκεφθείτε την τράπεζά σας αυτοπροσώπως ή να χρησιμοποιήσετε το online banking κάνοντας αίτημα τραπεζικού εμβάσματος. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια πάγια εντολή τραπεζικού εμβάσματος σε εμάς.