Σχετικά με

Η τραπεζική μεταφορά μεταφέρει ποσά από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον τοπικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να συνδεθείτε στο online banking σας και να εξουσιοδοτήσετε την τράπεζά σας να προβεί στη μεταφορά.