Δεν μπορώ να ζητήσω online την πληρωμή των κερδών μου.

Παρακαλούμε ελέγξτε αν το ποσό αντιστοιχεί στο ελάχιστο όριο πληρωμής κερδών. Μπορείτε να το δείτε στο λογαριασμό σας στο Αναλήψεις. Μόνο τότε μπορεί να ζητηθεί online κάποια εκταμίευση. Σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό σας παρακαλούμε να ελέγξετε αν χρησιμοποιείτε στην οθόνη εισαγωγής της εκταμίευσης ειδικούς χαρακτήρες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τελείες, κόμματα, άνω και κάτω τελεία κτλ. Επίσης δεν αναγνωρίζονται οι γερμανικοί χαρακτήρες Umlaut και οι τόνοι. Εκτός αυτού θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι η τρόποι πληρωμής κερδών εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τρόπο κατάθεσης. Εάν έχετε προσέξει όλα αυτά και δεν είναι και πάλι δυνατή η εκταμίευση επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, αναφέροντας το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την αίτηση πληρωμής κερδών.