Не мога да подам заявление за теглене онлайн.

Моля, проверете съответcтва ли сумата във Вашата сметка на минималния лимит за теглене. Този лимит ще намерите в раздела Теглене. Само в този случай можете да заявите онлайн теглене. Ако всичко е правилно, проверете дали използвате специални знаци в бланката за теглене. Там НЕ трябва да се съдържат точки, запетайки, двоеточие и др. Умлаути и ударения също не могат да бъдат разпознати. Освен това желаем да Ви обърнем внимание на това, че наличието на отделните методи на теглене зависи от избраните методи на депозиране. Ако сте спазили тези условия и въпреки всичко тегленето не може да бъде осъществено, Ви умоляваме да се обърнете към нашия отдел за Обслужване на клиенти като посочите и съобщението за грешка, което се появява при опит да подадете заявка за теглене.