Γιατί δεν με αφήνει το σύστημα να κάνω προσθήκη άλλου αγαπημένου;

Ενδέχεται να έχετε φτάσει το μέγιστο αριθμό αγαπημένων, ο οποίος είναι 20 για όλους τους παίκτες.