Защо системата не ми позволява да добавя ново предпочитание?

Вероятно сте достигнали максималния брой предпочитания (т.е. 20), който може да добави всеки потребител.