Γιατί ορισμένες καταχωρίσεις έχουν διαφορετικό χρώμα;

Αυτό αποτελεί μια πρόσθετη δυνατότητα ταξινόμησης που είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό παρόμοιων τουρνουά και ειδών παιχνιδιού. Τα χρώματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των επιλεγμένων παιχνιδιών/τουρνουά.