Защо някои от масите в списъка са показани в различни цветове?

Това е допълнителна опция за сортиране, която Ви помага да разпознаете турнири и видове игри от подобен тип. Цветовете може да се използват и за рекламиране на избрани игри/турнири.