Όταν συνδυάζω και διαχωρίζω, αλλάζει η σειρά των τραπεζιών μου. Πώς μπορώ να το σταματήσω αυτό;

Χρησιμοποιήστε την επιλογή 'Διατήρηση της τρέχουσας σειρά τραπεζιών στη μνήμη' από το 'Διαχείριση' του μενού τραπεζιών. Με τον τρόπο αυτό, οποιοσδήποτε διαχωρισμός ή συνδυασμός θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάταξη.