Когато подреждам масите в мозайка или каскада, редът на масите се променя. Как да избегна това?

Използвайте опцията 'Запомни настоящия ред на масите' в меню 'Управление' на масата. По този начин ще се запази настоящият ред на масите при разполагането им като мозайка или каскада.