Τι είναι η σύναψη συμφωνίας (deal-making);

Η σύναψη συμφωνίας (deal-making) είναι μια επιλογή στο τελικό τραπέζι, σύμφωνα με την οποία οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν μία συμφωνία ώστε τα χρήματα να μοιραστούν στους τελευταίους συμμετέχοντες. Μπορείτε να δείτε εάν η σύναψη συμφωνίας (deal-making) είναι διαθέσιμη σε ένα τουρνουά, διαβάζοντας την περιγραφή του τουρνουά στο λόμπι.