Какво е сключване на сделка?

Моля, кликнете тук, за да се запознаете с процеса на сключване на сделка:

Сключване на сделка