Πώς μπορώ να κλείσω μία συμφωνία (deal-making);

Όλοι οι παίκτες στο τελικό τραπέζι πρέπει να επιλέξουν 'Ναι' στη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας (deal-making) του τραπεζιού. Αυτό διακόπτει το παιχνίδι μετά την τρέχουσα παρτίδα και εκκινεί τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας (deal-making).

Στο τέλος της τρέχουσας παρτίδας, ένα παράθυρο chat αναδύεται, και όλοι οι παίκτες που έχουν θέση στο τραπέζι συζητούν τη συμφωνία. Το παράθυρο του chat εμφανίζεται τόσο στους παίκτες στο τραπέζι όσο και σε εκείνους που παρακολουθούν το παιχνίδι. Μόλις ενεργοποιηθεί το παράθυρο για τη σύναψη συμφωνίας, το κανονικό chat του τραπεζιού απενεργοποιείται.

Ο παίκτης με τις περισσότερες μάρκες θα έχει ένα ελαφρώς διαφοροποιημένο παράθυρο chat που θα του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει τη δομή της συμφωνίας ή να καθορίσει τη δομή πληρωμών της επιθυμίας του. Εάν δύο παίκτες έχουν τον ίδιο αριθμό μαρκών, τότε ο παίκτης που δήλωσε πρώτος συμμετοχή στο τουρνουά είναι εκείνος που θα βλέπει το ηγετικό παράθυρο chat.

Οι παίκτες συζητούν το μοίρασμα που προβλέπει η συμφωνία και μπορούν είτε να συμφωνήσουν είτε να διαφωνήσουν με μία δομή πληρωμών. Ο παίκτης με τις περισσότερες μάρκες πρέπει να επιλέξει μία δομή πληρωμών. Εάν επιλέξει την 'Εξατομικευμένη Πληρωμή', τότε ο παίκτης με τις περισσότερες μάρκες πρέπει να εισαγάγει μόνος του τα ποσά.

Εάν οι παίκτες δεν συμφωνήσουν, τότε ο παίκτης με τις περισσότερες μάρκες θα επιλέξει το 'Καμία Συμφωνία' και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Υπάρχει ένα όριο αναφορικά με το χρόνο που μπορούν να δαπανήσουν οι παίκτες για να καταλήξουν σε συμφωνία. Εάν το όριο αυτό ξεπεραστεί, τότε το παράθυρο του chat θα κλείσει και το τουρνουά θα συνεχιστεί.

Ένας παίκτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκαταλείψει τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 'Έξοδος'. Εάν συμβεί αυτό, η διαδικασία σύναψης συμφωνίας θα τερματιστεί για όλους τους παίκτες και το παιχνίδι θα συνεχιστεί.

Εάν υπάρξει συμφωνία για μία συγκεκριμένη δομή, τότε ο παίκτης με τις περισσότερες μάρκες επιλέγει το 'Υποβολή' και κάθε παίκτης έχει την ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη συμφωνία.

Εάν όλοι οι παίκτες συμφωνήσουν, τα χρήματα θα προστεθούν άμεσα στους λογαριασμούς τους. Και είτε το τουρνουά θα συνεχιστεί (εάν απομένουν χρήματα στο ποτ) ή θα ολοκληρωθεί (εάν όλα τα χρήματα έχουν κατανεμηθεί). Πρόσθετες συμφωνίες μπορούν να συναφθούν ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Σημείωση: Εάν έχει επιτευχθεί μια συμφωνία και απομένουν ακόμα κάποια χρήματα στο έπαθλο, τότε τα χρήματα αυτά θα καταβληθούν βάσει των ποσοστών που καθορίζονται από τη δομή πληρωμών του τουρνουά. Ως εκ τούτου, εάν η 1η θέση λάμβανε 50%, η 2η θέση 30% και η 3η θέση 20%, τότε το χρηματικό έπαθλο που απομένει θα καταβληθεί σύμφωνα με αυτά τα ποσοστά. Εάν, για παράδειγμα, απομένουν μόνο δύο παίκτες σε ένα παιχνίδι και επιτευχθεί συμφωνία μόνο για ένα μέρος του χρηματικού επάθλου, τότε το χρηματικό έπαθλο που απομένει θα πληρωθεί σε αναλογία (50/80) για την 1η θέση και (30/80) για τη δεύτερη θέση.