Как мога да сключа сделка?

Всички играчи на финалната маса трябва да изберат 'Да' в режима за сключване на сделка на масата. По този начин играта прекъсва след актуалния рунд и започва процесът по сключване на сделката.

В края на настоящата ръка се отваря прозорец за групов чат и всички играчи на масата обсъждат сделката. Този чат прозорец може да видят както играчите на масата, така и наблюдателите на играта. Когато се активира прозорецът за сключване на сделка, обикновеният чат на масата се изключва.

Играчът с най-много чипове има малко по-различен чат прозорец, който му предлага възможност да избира структурата на сделката или да зададе индивидуална структура на изплащане. Ако двама играчи имат еднакъв брой чипове, играчът, който първи се е регистрирал за турнира, ще вижда лидерския прозорец за чат.

Играчите обсъждат разпределянето на наградата и или се съгласяват, или не се съгласяват със структурата на изплащане. Играчът с най-много чипове трябва да избере структурата на изплащане. Ако той избере 'Индивидуално изплащане', трябва сам да въведе отделните суми за изплащане.

Ако играчите не се споразумеят, играчът с най-много чипове избира 'Няма сделка' и играта продължава. Времето, в рамките на което играчите трябва да сключат сделка, е ограничено. Ако това време бъде превишено, прозорецът за чат се затваря и турнирът продължава.

Даден играч може да напусне процеса по сключване на сделка по всяко време, като кликне върху бутон 'Изход'. В този случай процесът по сключване на сделка приключва за всички играчи и турнирът продължава.

Ако съществува споразумение за структурата на изплащане, играчът с най-много чипове избира 'Изпрати' и всеки играч има възможността да потвърди сделката.

Ако всички играчи са съгласни със сделката, парите веднага се добавят в техните сметки. Турнирът или продължава (ако са останали пари в пота), или приключва (ако всички пари са били разпределени). По същия начин може да се сключват по всяко време допълнителни сделки.

Забележка: Ако сделката е била сключена и в наградния фонд остават пари, тези пари се изплащат в процентите, определени от структурата на изплащане за турнира. Например ако 1-во място получава 50%, 2-ро място - 30%, а 3-то - 20%, оставащите пари от наградния фонд се изплащат съгласно тези проценти. Ако в играта са останали само двама играчи и сделката е сключена за част от наградния фонд, остатъкът от наградния фонд се изплаща (50/80) за 1-в място и (30/80) за второ място.