Πραγματοποιείτε τουρνουά με rebuy και add-on;

Ναι. Μερικά από τα τουρνουά πολλαπλών τραπεζιών εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσε επιπλέον μάρκες κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά. Το rebuy είναι διαθέσιμο μόνο πριν από το πρώτο διάλειμμα, και θα είναι διαθέσιμο στους παίκτες, των οποίων ο αριθμός μαρκών έχει πέσει κάτω από την αρχική καταμέτρηση μαρκών. Το πρώτο add-on είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους παίκτες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαρκών τους. Στα τουρνουά ενδέχεται να επιτρέπονται αμφότερες οι μέθοδοι ενίσχυσης του αριθμού των μαρκών ή μόνο τα rebuy.

Εάν σε ένα τουρνουά επιτρέπονται τα rebuy ή τα add-on, το γεγονός αυτό θα εμφανίζεται στο λόμπι των τουρνουά (μετά την ονομασία του τουρνουά) και στο πεδίο πληροφοριών στη δεξιά πλευρά. Οι λεπτομέρειες θα εμφανιστούν μόλις επιλέξετε το τουρνουά.