Организирате ли рибай и ад-он турнири?

Да. Някои от нашите турнири на няколко маси спадат точно в тази категория, което означава, че може да закупите допълнителни чипове по време на турнира. Рибаят е възможен само преди първата пауза и е достъпен само за играчите, които са останали с първоначалния си брой чипове или по-малко. Първият ад-он е възможен по време на първата пауза и е достъпен за всички играчи, независимо от броя на техните чипове. Турнирите може да позволяват двата метода за увеличаване броя на чиповете или само опция за рибай.

Ако турнирът дава възможност за рибай или адон, това ще бъде указано в турнирното лоби (след името на турнира), както и в прозореца с информация от дясната страна. Подробностите ще бъдат показани при избора на турнира.