"Αύξηση Αποδόσεων" Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

1.1

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για ανταμοιβές στα αθλητικά μας στοιχήματα και τα live προϊόντα στοιχημάτων τα οποία ονομάζονται "Αύξηση Αποδόσεων" και χαρακτηρίζονται έτσι. Εκτός από την αύξηση αποδόσεων υπάρχουν δύο επιπλέον τύποι ανταμοιβών, οι οποίοι είναι τα FreeBet και τα εφεδρικά στοιχήματα.

1.2

Μόνο μία ανταμοιβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά κουπόνι στοιχήματος. Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός πολλαπλών ανταμοιβών.

1.3

Πέρα από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για την Αύξηση Αποδόσεων, ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μας καθώς και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για προσφορές.

1.4

Σε περίπτωση αντίθεσης ή αντίφασης μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για την αύξηση αποδόσεων, των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για προσφορές και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων μας, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις για την αύξηση αποδόσεων θα έχουν προτεραιότητα, ακολουθούμενοι από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για προσφορές και, στη συνέχεια, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, ωστόσο μόνο στο βαθμό που κριθεί απαραίτητο για την διευκρίνηση της αντίθεσης ή της αντίφασης.

Αύξηση Αποδόσεων

2.1

Εάν προσφερθεί "αύξηση αποδόσεων", θα δικαιούστε να αυξήσετε τις αποδόσεις ενός στοιχήματος ("αύξηση"). Οι αυξημένες αποδόσεις και τα αυξημένα κέρδη που ακολουθούν θα εμφανίζονται απευθείας στο κουπόνι στοιχήματος.

2.2

Η αύξηση αποδόσεων ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς: για παράδειγμα, ενδέχεται να ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα αθλήματα ή μπορούν να τοποθετούνται μόνο σε συγκεκριμένες συσκευές. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ενημερωθείτε για τους περιορισμούς στην επισκόπηση αύξησης αποδόσεων. Η αύξηση αποδόσεων ενδέχεται να μην χρησιμοποιείται σε ειδικές προσφορές, όπως "Price Boosts" ή "Combi+".

2.3

Μόλις αυξηθούν οι αποδόσεις του επιλεγμένου στοιχήματος χρησιμοποιώντας την αύξηση αποδόσεων, οι αρχικές αποδόσεις θα γκριζάρουν και οι ενισχυμένες αποδόσεις θα εμφανίζονται αυτόματα στο κουπόνι στοιχήματος. Θα εμφανιστούν επίσης τα κέρδη που προκύπτουν ("Ενισχυμένα Κέρδη"). Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε την επιλογή σας με την αύξηση αποδόσεων ή να χρησιμοποιήσετε την αύξηση αποδόσεων αργότερα.

2.4

Η διαθέσιμη αύξηση αποδόσεων θα εμφανίζεται πάνω από το κουπόνι στοιχήματος (υπολογιστής) ή απευθείας στον λογαριασμό σας (κινητή συσκευή). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην επισκόπηση ανταμοιβών μέσω του banner, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες ανταμοιβές.

2.5

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, η αύξηση αποδόσεων είναι διαθέσιμη μόνο σε παίκτες πραγματικών χρημάτων. Για να χρησιμοποιήσετε ένα αύξηση αποδόσεων, πρέπει να κάνετε μια αρχική κατάθεση τουλάχιστον €10 στον λογαριασμό σας.

2.6

Εάν ένα στοίχημα που έχει ολοκληρωθεί με μία αύξηση αποδόσεων διευθετηθεί ως "κερδισμένο", τα κέρδη και τα "Ενισχυμένα Κέρδη" θα πληρωθούν σε μετρητά. Τα κέρδη αύξησης αποδόσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από "παίκτες πραγματικών χρημάτων" για να τοποθετήσουν επόμενα στοιχήματα. Ένας νέος παίκτης μπορεί να πληρώσει πιθανά κέρδη από ένα κερδισμένο στοίχημα αύξησης αποδόσεων ή να χρησιμοποιήσει τα κέρδη για άλλα στοιχήματα αφού έχει αποκτήσει την κατάσταση του ''παίκτη πραγματικών χρημάτων'' και έχει κάνει μια κατάθεση και τοποθετήσει ένα στοίχημα πραγματικών χρημάτων.

2.7

Εάν ένα στοίχημα που τοποθετείται χρησιμοποιώντας αύξηση αποδόσεων διευθετηθεί ως "ακυρωμένο" ή "χαμένο", η αύξηση αποδόσεων θα χάσει την ισχύ της και ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί ξανά για ένα άλλο στοίχημα. Το ίδιο ισχύει εάν ένα στοίχημα που έχει ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας αύξηση αποδόσεων πληρώνεται ή αλλάξει χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες "Cash Out", "Αυτόματο Cash Out" ή "Επεξεργασία του στοιχήματός μου".

2.8

Εάν ένα στοίχημα που ολοκληρώνεται με αύξηση αποδόσεων διευθετείται ως dead heat (d/h) και οι σχετικές dead heat αποδόσεις πέσουν κάτω από το 1,00, η αύξηση αποδόσεων θα χάσει την ισχύ της και το στοίχημα θα θεωρείται "ακυρωμένο".

2.9

Μία αύξηση αποδόσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα (1) μονό στοίχημα ή ένα (1) σύνθετο στοίχημα. Η αύξηση αποδόσεων δεν μπορεί να διαδοθεί σε πολλά στοιχήματα. Πολλαπλά μονά στοιχήματα, στοιχήματα που τοποθετούνται με τη λειτουργία Build a Bet, συστήματα και στοιχήματα μπάνκας εξαιρούνται από τη χρήση με την αύξηση αποδόσεων.

2.10

Εάν προσφέρεται μία αύξηση αποδόσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο εντός της περιόδου που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η περίοδος ισχύος λήξει χωρίς τη χρήση της αύξησης αποδόσεων, η αύξηση αποδόσεων θα ακυρωθεί.

2.11

Μία αύξηση αποδόσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα αθλητικά μας στοιχήματα και τα προϊόντα live στοιχημάτων. Εξαιρούνται όλα τα άλλα προϊόντα.

2.12

Εάν ισχύουν ειδικοί όροι, όπως ελάχιστες αποδόσεις, περιορισμοί για σύνθετα στοιχήματα, κ.λπ. σε συγκεκριμένες επιλογές ή προσφορές στοιχημάτων, αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν και για την αύξηση αποδόσεων.

2.13

Για προσφορές, τα στοιχήματα που ολοκληρώνονται χρησιμοποιώντας μια αύξηση αποδόσεων θα μετράνε με τις αποδόσεις που εμφανίζονταν πριν από την αύξηση και όχι με τις αυξημένες αποδόσεις.

2.14

Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα της αύξησης αποδόσεων σε όλες τις συσκευές και σε όλα τα προγράμματα περιήγησης.

2.15

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται με χρήση συσκευών Αύξησης Αποδόσεων θα ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ μόνο στο πλαίσιο προωθητικών εκστρατειών για απαιτήσεις διακανονισμένων στοιχημάτων. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη κατηγοριοποίηση κριτηρίων αποδόσεων, τότε θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αρχικές αποδόσεις.

2.16

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται με χρήση συσκευών Αύξησης Αποδόσεων θα ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ως προς τις απαιτήσεις πονταρίσματος μπόνους για διακανονισμό βάσει των αρχικών αποδόσεων.