"Увеличение на коефициентите" - Общи условия

Въведение

1.1

Настоящите Общи условия са валидни за награди в нашите продукти спортни залагания и залагания на живо, които се наричат "Увеличение на коефициентите". Наред с Увеличението на коефициентите съществуват два вида награди, наречени безплатни залози FreeBet и Залог застраховка.

1.2

За един талон за залагания може да бъде използван максимум 1 награда. Не е възможно комбиниране на няколко награди.

1.3

В допълнение с настоящите Общи условия за увеличение на коефициентите важат също така нашите Общи условия, както и Общите условия за промоции.

1.4

В случай на конфликт или противоречие между настоящите Общи условия за увеличение на коефициентите, Общите условия за промоции и нашите Общи условия, настоящите Условия за увеличение на коефициентите имат предимство, следвани от Общите условия за Промоции и от Общите условия, но само до степента, необходима за изясняване на конфликта или противоречието.

Увеличение на коефициентите

2.1

В случай че се предлага "Увеличение на коефициентите", ще бъдете упълномощени да увеличите коефициентите на залога ("увеличение"). Увеличените коефициенти и генерираните от тях увеличени печалби ще бъдат изобразени директно в талона за залагания.

2.2

Увеличените коефициенти могат да са обект на ограничения: например, възможно е те да са валидни само за определени видове спорт или само за определени устройства. В тези случаи ще бъдете информирани относно ограниченията в панела Увеличение на коефициентите. Увеличенията на коефициентите не могат да се използват за специални оферти, като "Price Boosts" или "Combi+".

2.3

След като коефициентите за конкретния залог бъдат увеличени с помощта на опцията за увеличение на коефициентите, оригиналните коефициенти ще бъдат оцветени в сиво и увеличените коефициенти ще се изобразят автоматично в талона за залагания. Произтичащите от това печалби ("Увеличени печалби") също ще се изобразят. След това можете да направите Вашите прогнози с увеличените коефициенти или да използвате тази опция на по-късен етап.

2.4

Достъпното увеличение на коефициентите ще се изобрази над талона за залагания (за десктоп) или директно във Вашата сметка (за мобилно устройство). Информация за наградите можете да видите чрез банера, на който са изобразени всички достъпни награди.

2.5

Опцията за увеличение на коефициентите е достъпна само за играчи с истински пари, освен ако не е посочено нещо друго. За да използвате увеличение на коефициентите, е необходимо да извършите първоначален депозит на минимална стойност €10.

2.6

Ако залог, включен в опцията за увеличение на коефициентите, е оценен като "печеливш", печалбите и "Увеличените печалби" ще бъдат изплатени под формата на парична премия. Печалбите от увеличените коефициенти могат да бъдат използвани само от "играчите с истински пари" за поставяне на следващи залози. Нов клиент може да изтегли печалбите от залог с увеличени коефициенти или да използва печалбите за други залози, едва след като е постигнал статус "играч с истински пари", извършил е депозит и е поставил залог с истински пари.

2.7

Ако залог, поставен с помощта на опцията за увеличение на коефициентите, е оценен като "отменен" или "загубен", опцията за увеличение на коефициентите ще загуби своята валидност и няма да може да бъде използвана за друг залог. Същото важи и в случай че увеличението на коефициентите е изплатено с помощта на опциите "Cash Out", „Auto Cash Out“ или „Редактирай моя залог“.

2.8

Ако залог, поставен с опцията "Увеличение на коефициентите", е оценен като "dead heat" (d/h) и съответният коефициент за dead heat падне под 1.00, опцията за увеличение на коефициентите губи своята валидност и залогът ще бъде счетен за "отменен".

2.9

Опцията за увеличение на коефициентите може да бъде използвана за един (1) единичен залог или един (1) комбиниран залог. Увеличението на коефициентите не може да бъде използвано за няколко залога. Опцията за увеличение на коефициентите не важи за няколко единични залога, за залози, поставени с помощта на функцията "Създай залог", за системни залози и за залози с банка.

2.10

Ако е предложена опция за увеличение на коефициентите, тя може да бъде използвана само веднъж и единствено в рамките на периода, изобразен на екрана. Ако периода на валидност изтече без да е използвана опцията за увеличение на коефициентите, тя се счита за невалидна.

2.11

Увеличението на коефициентите може да бъде използвано само за продуктите Спортни залози и Залози на живо. Всички други продукти са изключени.

2.12

Ако за конкретни опции за залагане или промоции важат специални условия (например, минимални коефициенти, ограничения за комбинирани залози и т.н.), същите ограничения ще се прилагат и за опцията "Увеличение на коефициентите".

2.13

За промоции важи следното правило: за залози, извършени с помощта на опцията за увеличение на коефициентите, ще важат коефициентите, изобразени преди увеличението на коефициентите, а не увеличените коефициенти.

2.14

Компанията не може да гарантира достъп до опцията Увеличение на коефициентите за всички устройства и за всички браузъри.

2.15

Залози, поставени с помощта на бонуси за увеличение на коефициентите, ЩЕ бъдат зачетени за целите на промоционалните кампании, само за изисквания за залагане за уредени залози. Ако има критерии за настройка на коефициентите, ще бъдат взети предвид единствено оригиналните коефициенти.

2.16

Залози, поставени с помощта на бонуси за увеличение на коефициентите, ЩЕ ще бъдат взети предвид при изискването за залагане на бонус за оценяване въз основа на първоначалните коефициенти.