Τι είδη στοιχημάτων είναι διαθέσιμα;

Με τα live στοιχήματα, μπορείτε να επιλέξετε από 3 διαφορετικά είδη στοιχημάτων. Ξεκινώντας με την 1η επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μονού στοιχήματος (μονό). Μπορείτε να επιλέξετε το πολύ 12 αποτελέσματα ταυτόχρονα ως μονά στοιχήματα.

Μπορείτε να ποντάρετε ένα σύνθετο (παρολί) για 2 έως το πολύ 12 επιλογές. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι επιλογές συνδυάζονται. Όλες οι επιλογές σας πρέπει να σωστές για να κερδίσετε ένα παρολί.

Μπορείτε να ποντάρετε από 3 έως το πολύ 12 επιλογές. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα "στάνταρ" για συστήματα με περισσότερες από 8 επιλογές.

Σημειώστε: εάν επιλέξετε περισσότερα από 2, το σύστημα αλλάζει σε παρολί εξ ορισμού, αλλά μόνο εάν οι επιλογές μπορούν να συνδυαστούν. Διαβάστε τα Συχνά ερωτήματα "Ποια στοιχήματα μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα σύνθετο (παρολί);"  για περισσότερες πληροφορίες. Εάν επιθυμείτε να ποντάρετε μονά στοιχήματα ή συστήματα, επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή από το κουπόνι.