Какви видове залагания се предлагат?

В раздел Live залагания Ви се предлагат три различни вида залагания. С 1 прогноза можете да направите единичен залог. В талона за залагания можете да добавите не повече от 12 единични залога.

Комбиниран залог можете да направите от 2 до максимум 12 прогнози. В такъв случай се комбинират всички прогнози. За да спечели комбинацията, всички избрани от Вас прогнози трябва да са правилни.

Системен залог можете да направите от 3 до максимум 12 прогнози. В системи с повече от 8 прогнози Ви препоръчваме да използвате функцията "банка".

Обърнете внимание на следното: Ако добавите в талона за залагания повече от 2 прогнози, системата ги обединява автоматично в комбиниран залог, но само ако прогнозите могат да бъдат комбинирани. Допълнителна информация по темата ще намерите в  "Често задавани въпроси" -  “Кои залагания могат да се комбнинират в комбиниран залог?”. Ако предпочитате единичните или системните залози, изберете съответната графа в талона за залагания.