Αναβολές στοιχημάτων

Οι αναβολές στοιχημάτων μπορεί να προκύψουν κατά καιρούς, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Εάν το στοίχημά σας εμφανίζεται ως αναβληθέν στο στοιχηματικό σας κουπόνι, υπάρχουν κάποιοι λόγοι γιατί το στοίχημά σας φαίνεται έτσι. 

•             Η αγορά ή η επιλογή έχει αλλάξει ή έχει τροποποιηθεί λόγω καταστάσεων εντός της διοργάνωσης 
•             Η αγορά έχει αφαιρεθεί (δηλ. η επιλογή 0,5+ γκολ έχει αφαιρεθεί λόγω της επίτευξης ενός γκολ)
•             Σφάλματα ροής – προς αποφυγή τοποθέτησης στοιχημάτων σε γνωστά αποτελέσματα ή υψηλές τιμές
•             Αφαίρεση αγορών εντός παιχνιδιού για ολόκληρη τη διάρκεια μίας διοργάνωσης

Στο παράδειγμα των πρώτων δύο, τα στοιχήματά σας δεν θα επηρεαστούν από αυτό και η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί ως συνήθως. Σε σπάνιες περιπτώσεις σφάλματος ροής ή αφαίρεσης αγορών εντός παιχνιδιού για ολόκληρη τη διοργάνωση - τα στοιχήματά σας θα συνεχίσουν να ισχύουν όπως τοποθετήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε ότι αφορά το Cash Out, αυτό θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα λόγω αλλαγών στις αγορές και τις επιλογές.