Преустановяване на залози

Периодично може да се стига до преустановяване на залози, но това не е нещо, за което си струва да се тревожите. Ако залогът Ви е изобразен като преустановен, причините за това може да са няколко. 

•             Залогът или прогнозата са били променени поради дадени обстоятелства в събитието 
•             Залогът е бил премахнат (т.е. след като е бил отбелязан гол, опцията "0.5+ гола" е била премахната)
•             Грешки в съдържанието – с цел предотвратяване поставянето на залози на известни резултати или със завишени коефициенти
•             Премахване на залозите в реално време за цялата продължителност на събитието

В първите два примера това няма да повлияе на Вашите залози и те ще бъдат изплатени, както обикновено. В редки случаи се стига до грешка в съдържанието или до премахване на залози в реално време за цялата продължителност на събитието. В повечето случаи Вашите залози ще продължават да се считат за валидни. Що се отнася до изплащанията с Cash Out, тяхната достъпност може да бъде ограничена поради извършените промени в залозите и прогнозите.