Na koji način mogu zatražiti / otkazati servisne informacije putem SMS-a?

U prozoru "Moj račun / Opcije: Komunikacija" možete naručiti i/ili otkazati informacije putem SMS-a. Promjene će se izvršiti u roku od 24 sata. Vodite računa o tome da će se SMS poruke slati na broj mobilnog telefona, koji ste nam naveli prilikom registracije, odnosno na onaj broj, koji ste odabrali za dostavu obavijesti o rezultatima.

Broj svog mobilnog telefona možete promijeniti u svakom trenutku u prozoru "Moj račun / Opcije: Osobni podaci".