Koliko iznosi naknada za račune?

Za neaktivne računa se naplaćuje naknada ("naknada za neaktivne račune") u visini od 5 EUR mjesečno.
Ako na Vašem računu imate manje od 5 EUR, naknada se naplaćuje sve dok Vaš račun ne dosegne 0 EUR. Ne dolazi do negativnog salda.