Zašto (više) ne mogu uplaćivati svojom kreditnom karticom?

Molimo Vas da postupite u skladu s obaviješću, koja je prikazana prilikom pokušaja uplate. Ako svojom kreditnom karticom niste nikada s uspjehom izvršili uplatu i dobivate obavijest da je Vaša uplata kreditnom karticom odbijena na osnovu naših internih mogućnosti uplate, molimo Vas da odaberete neku drugu mogućnost uplate.