Защо не мога да плащам (повече) с кредитната си карта?

Действайте според съобщението, което се появява при опит за внасяне на сума. Ако досега изобщо не сте извършвали успешно плащане с Вашата кредитна карта и получите съобщение, че плащането с кредитната карта е отхвърлено поради вътрешни настройки за сигурност, Ви умоляваме да прибегнете до друг начин на депозиране.