Postoje li limiti za uplatu?

Odgovarajuće važeće standardne limite uplate korisnik može provjeriti na svom računu. Društvo pridržava pravo u svakom trenutku provjeriti limite i iste u eventualnom slučaju i promijeniti. Isplaćeni dobici s korisnikovog računa uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja njegovog osobnog limita, tako da se mogući limit uplate poveća za sumu isplata u proteklih 30 dana. Smanjenje limita mogu izvršiti i sami korisnici. U ovom slučaju limit uplate koji je odredio sam korisnik može se i anulirati, ukoliko to bude potrebno. U suradnji s Društvom korisnici mogu odrediti limit koji je veći od standardnog limita uplate. U ovom slučaju, međutim, Društvo pridržava pravo u svakom trenutku vratiti limit na visinu standardnog limita.