Съществуват ли лимити за депозиране?

Клиентът може да види стандартните лимити за депозиране във своята сметка.Компанията си запазва правото да контролира и променя по всяко време лимитите за депозиране. При определяне на личния лимит на потребителя се могат да се вземат под внимание изтеглените от сметката печалби, така че евентуалната сума за депозиране да се увеличи в рамките на 30 дни до сумата на извършените тегления. Потребителите имат възможността да намалят сами стандартния лимит за депозиране, като в такъв случай лимитът за депозиране се определя от потребителя и може да бъде повторно променен. Освен това потребителите могат да уговорят съвместно с Компанията увеличаване на стандартния лимит, но Компанията си запазва правото да намали по всяко време увеличения лимит за депозиране до стандартния лимит.