Kome se trebam obratiti u slučaju da novac još nije vraćen?

Nakon razdoblja čekanja (10 do 30 dana) molimo Vas da se za daljnju pomoć obratite svojoj matičnoj poslovnici.