Kako mogu promijeniti širinu stupca?

Povucite liniju stupca do željene širine. Veličina svih stupaca osim stupca s opcijama se može mijenjati.