Как да променя ширината на колоната?

Изтеглете линията на колоната до желаната ширина. Всички колони освен колоната с опциите може да се променят по размер.