Što je dogovaranje (deal-making)?

Dogovaranje (deal making) je opcija na finalnom stolu gdje se igrači mogu dogovoriti da sklope dogovor kako bi novac podijelili među preostalim sudionicima. Možete vidjeti je li sklapanje dogovora dostupno na turniru tako da provjerite opis turnira u predvorju.