Kada se registracija zatvara kod turnira s opcijom kasne registracije?

Kasna registracija dostupna je za neke multi-table turnire i smatrat će se zatvorenom kada se dogodi jedno od sljedećeg:

  1. Konačni period za kasnu registraciju naveden u predvorju turnira je završen.
  2. Ostvaren je maksimalan broj igrača za turnir.