Кога се затваря регистрацията в турнирите с късна регистрация?

Късната регистрация е достъпна за определени турнири на няколко маси и се счита за приключена в един от следните случаи:

  1. Крайният срок за късната регистрация, определен в турнирното лоби, е изтекъл.
  2. Достигнат е максималният брой играчи за турнира.