Seven Card Stud Hi/Lo

Pregled

Karte podijeljene svim igračima 3 zatvorene
4 otvorene
Zajedničke karte nema
Broj krugova za uloge 5
Limiti Utvrđeni limit
Ulozi na slijepo ili obvezni ulozi Obvezni ulozi

Igra

Podijeljeni pot

Otvoreni poker s visokim i niskim kartama (Seven Card Stud Hi/Lo) se igra potpuno isto kao i običan otvoreni poker osim jedne razlike: kod pokazivanja najbolja ruka osvaja samo pola pota, a druga polovica pripada najboljoj slaboj ruci.

Međutim to vrijedi samo ako igrač ima ruku koja se može kvalificirati kao slaba ruka. Ako takve nema najbolja ruka osvaja cijeli pot.

Uvjeti za slabu ruku

Da bi bila kvalificirana kao slaba, ruka ne smije imati niti jednu kartu veću od 8, niti jedan par niti bolju kartu.

Međutim skala i boja ne isključuju nisku ruku. Stoga se na pik šestica, pik petica, pik četvorka, pik trojka i pik dvojka (6h-5h-4h-3h-2h) kvalificiraju kao niska ruka. Istovremeno oni su i vrlo jaka visoka ruka, skala u boji.)

Sastavljanje visoke i slabe ruke

Kod pokazivanja, koristite pet karata za sastavljanje slabe ruke. Možete upotrijebiti jednu ili nekoliko karata i iz visoke i iz slabe ruke, bez ograničenja.

Na primjer ako imate asa, dvojku, četvorku, peticu, šesticu, sedmicu i osmicu (A-2-4-5-6-7-8), iskoristit ćete asa, dvojku, četvorku, peticu i šesticu (A-2-4-5-6) za slabu, a četvorku, peticu, šesticu, sedmicu i osmicu (4-5-6-7-8) za jaku ruku.

Savjeti za igru otvorenog pokera (Seven Card Stud Hi/Lo)

Osvajanje cijelog pota (scoping)

Kao i u igri Omaha Hi/Lo važno je pokušati osvojiti cijeli pot. Postoje dva načina osvajanja pota. Ili osvajanjem i visoke i slabe ruke ili ako imate najbolju visoku ruku, a nijedna druga ruka se ne može kvalificirati kao slaba.