Seven Card Stud Hi/Lo

Преглед

Раздадени карти на играч 3 скрити
4 открити
Раздадени общи карти Няма
Брой на  рундовете на залагане 5
Лимити Фиксиран лимит
Блайндове и Анте Анте

Играта

Разделяне на пота

Seven Card Stud Hi/Lo се играе по същите правила, както и обикновената игра Seven Card Stud, но с едно изключение: при откриването на картите играчът, събрал най-висока ръка, печели само половината пот, а другата половина печели играчът, събрал най-добрата ниска ръка.

Но това правило действа само в случай, че някой от играчите успее да събере ниска ръка. Ако никой от играчите не е събрал ниска ръка, играчът с най-добрата висока ръка печели целия пот.

Коя ръка може да се смята за ниска

Ръката може да се счита за ниска в случай, че тя се състои от карти не по-високи от 8 и не съдържа чифтове или по-добри комбинации.

Но Стрейт или Флъш се считат варианти на ниска ръка. Така например 6п-5п-4п-3п-2п може да се счита за ниска ръка. (Но в същото време това е много силна ръка – Стрейт Флъш!)

Съставяне на ниска и висока ръка

При откриването на картите можете да използвате пет карти за съставяне на най-високата ръка и пет  –  за съставяне на най-ниската. Може да използвате една или няколко карти както за най-висока, така и за най-ниска ръка, без ограничения.

Например ако при раздаването сте получили А-2-4-5-6-7-8, Вие можете да използвате А-2-4-5-6 за съставяне на най-ниска ръка или 4-5-6-7-8 – за съставяне на най-висока ръка.

Указания за играта Seven Card Stud

Спечелете целия пот 

Както и в Omaha Hi/Lo, Вие трябва да се стремите да спечелите целия пот. Можете да го спечелите по два начина: или да съберете едновременно най-високата и най-ниската ръка, или да съберете най-високата ръка, при което никой на масата да не е събрал ниска ръка.