Zašto svoje tipove ne mogu uvrstiti u kombiniranu okladu?

To je većinom slučaj kada se svi odabrani tipovi ne mogu kombinirati. Ako ste odbrali jednu okladu uživo koju nije moguće kombinirati, ista će biti prikazana u Vašem kladioničkom listiću. Molimo maknite ovaj tip sa listića ili kliknite na Update (ažuriranje). Potom možete dodati druge oklade uživo koje je moguće kombinirati.

Tipove koje ste odabrali, a koji se ne mogu kombinirati, označeni su zasebnom bojom.

Boja (žuta ili crvena) označava koje tipove nije moguće kombinirati. Sada možete maknuti ili izbrisati tipove koji su označene bojom ili kliknite na Update (ažuriranje), kako biste dobili optimalnu kombinaciju.

Usporedite u sekciji FAQ (Najčešća pitanja) i odlomak "Koje oklade uživo je moguće uvrstiti u kombiniranu okladu?", kako biste dobili podrobnije informacije o različitim vrstama oklada uživo i o njihovim mogućim kombinacijama.