Защо не мога да комбинирам прогнозите си в комбиниран залог?

Това става, когато не всички от избраните прогнози могат да се комбинират. Ако сте избрали Live залагане, което не може да се комбинира, в талона Ви ще се появи съответното съобщение.Отменете тази прогноза или кликнете върху бутон. Вие можете да прибавите други Live залагания, които се комбинират.

Избраните от Вас прогнози, които не могат да се комбинират, са обозначени с цветен код.

Цветният код (жълт или червен) показва кои от прогнозите не могат да се комбинират. Вие можете да отмените прогнозата (прогнозите), маркирани със съответния цвят, или като зтриете избора си, или като кликнете върху бутон, за да получите възможната комбинация.

Прочетете в "Често задавани въпроси" "Кои Live залагания могат да се комбинират в комбиниран залoг?", за да се информирате по-подробно за различните видове Live залагния и възможностите за комбинирането им.