Koji je minimalni/maksimalni ulog za okladu?

Maksimalni ulog za okladu izračunava se iz limita za dobitak. Ako prilikom uplate oklade primite poruku da Vaš trenutni ulog premašuje taj limit, molimo Vas smanjite svoj ulog. Ako je stanje na Vašem računu ispod tog iznosa, također imate mogućnost uplate manje oklade, ali ne ispod minimalnog uloga.

Napomena: kladionički listić provjerava ispravnost svake aktivnosti koju provedete kako bi Vas odmah upozorio na neispravnu aktivnost ili unos neispravnog uloga. Stoga ćete tijekom uplate oklade biti obaviješteni o minimalnog ulogu po okladi.