Каква е минималната/максималната сума за залагане?

Максималната сума за залагане се изчислява според лимита на печалбата. Ако при поставяне на залога получите съобщение, че заложната Ви сума превишава този лимит, моля, намалете по съответния начин сумата на залога. Ако балансът на сметката Ви е по-малък от тази сума, имате възможност да поставите и по-нисък залог, но не под минималния залог.

Моля, имайте предвид, че в талона за залагания се извършват проверки за потвърждение при всяко действие, което предприемате, за да Ви информираме своевременно, ако е изпълнено неправилно действие или е въведен неправилен залог. Ето защо по време на поставяне на залога ще бъдете информирани относно минималната сума за залагане. В някои случаи може да получите оферта на търговеца с по-ниски залози, които можете да приемете или откажете (ако откажете, ще трябва да направите нов залог).