Prihvati nove koeficijente

Tipka “Uplati okladu” može u određenim uvjetima promijeniti svoju poruku. Na primjer kada se vrijednost(i) koeficijenta  za odabranu okladu promijene (tj. vrijednost naraste), tipka "Uplati okladu" pretvara se u “Prihvati nove koeficijente”. Nakon klika na tu tipku, kladionički listić prihvatit će sve promjene koeficijenta jednim klikom.

Nove vrijednosti koeficijenta bit će prihvaćene, a Vaš "Mogući dobitak" izračunat će se ponovno na osnovu novih vrijednosti koeficijenta.

Konačno, klikom na tipku “Prihvati nove koeficijente”, sustav vraća tipku “Uplati okladu” kako biste nastavili s uplatom oklade.