Приеми нови коефициенти

Бутонът “Заложете” може да промени съобщението си при определени условия. Например когато стойностите на коефициентите  за избран залог се променят (напр. стойността на коефициента се увеличи), бутонът “Заложете”   ще се промени на “Приеми нови коефициенти”. След като натиснете този бутон, талонът ще приеме всички промени на коефициентите.

Новите стойности на коефициентите ще бъдат приети, а Вашата “Възможна печалба” ще бъде отново изчислена въз основа на новите коефициенти.

Накрая, след като чукнете върху бутон “Приеми нови коефициенти”, системата ще се върне към бутон “Заложете”, за да продължите с подаването на залога.